Permiresimi dhe furnizimi i linjes se perpunimit
E Publikuar: Dec 6, 2011

MOEA LLC vitin 2011 ka përfituar një grant nga BE-ja i menaxhuar nga Komisioni Evropian-Zyra ndërlidhëse në Prishtinë, me emrin “Përmirësimi dhe furnizimi i linjës së përpunimit në MOEA LLC”.

Kohëzgjatja e projektit është 24 muaj.

Kjo ndihmë e drejtpërdrejtë për kompaninë MOEA, ka për qëllim rritjen e kapaciteteve të përpunimit, kontributin në rritjen e të hyrave, rritjen e të punësuarve në kompani. Projekti gjithashtu mundëson krijimin e kushteve për rritjen e numrit të furnizuesve lokal, përmirësimin dhe rritjen e kapaciteteve të prodhuesve vendorë të frutave.