TAM BAS - Zhvillimi i fushates se marketingut
E Publikuar: Dec 14, 2011

TAM BAS ka ndihmuar MOEA sh.p.k në zhvillimin e një fushatës së marketingut me një subvencion prej 75 %. MOEA sh.p.k ka kontraktuar një kompani lokale për përgatitjen e një spoti komercial, pastaj mbishkrimin e brendit për automjete, dizajnin e broshurës dhe etiketave etj.

Vlera e përgjithshme e projektit ka qene 5,916.00 €. Prej të cilave 4,437.00 € I ka siguruar TAM BAS.