USAID KPEP
E Publikuar: Dec 4, 2011

MOEA LLC ka përfituar një grant nga USAID KPEP, në ndihmë të drejtpërdrejt në blerjen e kompresorit për ftohjen e komorës.

MOEA ka ndërtuar 1,600 metër kub të “komorës” së ftohjes, nga të cilat një “tunnel ftohës” prej -40oC dhe dy “komora me ngrirje të thellë -18 oC

KPEP ka ndihmuar në blerjen e kompresorit për “tunelin shock” dhe magacinimin. Vlera e përgjithshme e ndihmës ka qenë 34,000.00 €.

Vlera e përgjithshme e grantit 34,000.00 €.